Naše cíle

Chceme, aby dítě, které opouští naši mateřskou školu, umělo projevovat radost z dalšího poznávání, mělo důvěru v sebe samotné a mělo dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Exempla trahunt – příklady táhnou. For Junior se svým působením obrací k tradičnímu pojetí výchovy. Cílem naší školky je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku s důrazem na oblast citovou a morální. Klademe důraz na 3 hlavní cíle předškolního vzdělávání:

  • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání s maximálním respektem osobností jednotlivých dětí, rozvoj talentů
  • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  • získání osobní samostatnosti a schopnosti, projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí