Nabídka kroužků MŠ For Junior

TANEČKY (mini a pokročilí)

Cena pololetí 1 350 Kč (školáčci For Junior) nebo 2 250 Kč (externí děti) Kroužek Tanečky je určen pro ty nejmenší děti, které mají rády pohyb a hudbu. Je koncipovaný jako soubor her s tanečními prvky, trénování motoriky a vnímáni hudby. Na začátku každé hodiny je protažení, které se opakuje každou hodinu, a děti už vědí, že jím bude lekce začínat. Poté následuje hra a zopakování toho, co se malí tanečníci naučili předcházející hodinu. Procházíme nejrůznější dětské tance, které jsou hravé a učí děti koordinaci a vnímání hudby. Během kurzu se naučíme krátkou sestavu, kterou postupně rozšiřujeme a opakujeme v průběhu jednotlivých lekcí. V hodinách také praktikujeme rytmická cvičení, která jsou pro děti velmi důležitá a pomáhají jim soustředit se. Tanečky jsou ideální pro všechny děti, které se rádi hýbou a tráví svůj čas v kolektivu. Skupina děti učí lepší komunikaci mezi sebou. Lekce přispívají k rozvoji pohybových možností, znalosti tanečních prvků a v neposlední řadě také vnímání hudby a rytmu.

KERAMIKA

Cena pololetí 1 500 Kč (školáčci For Junior) nebo 2 500 Kč (externí děti) Cílem kroužku je rozvoj jemné motoriky, která je pro děti velmi důležitá. Dále se zaměřujeme na podněcování kreativního myšlení a rozvoj všeobecné zručnosti. Děti si v průběhu našeho kurzu vyzkoušejí a osvojí základní techniky a principy práce s keramickou hlínou a speciálními barvami. Z našeho kroužku si odnesou nejen dovednosti, ale i jednotlivé výrobky. Veškeré potřebné pomůcky jako keramickou hlínu, barvy, nástroje a v neposlední řadě keramickou pec pro výpal máme k dispozici, děti tak na kroužek nic nepotřebují. Lekce se odehrávají přímo v prostorách Vaší školy/školky. Výrobky odvezeme do naší dílny na výpal a poté je dovezeme dětem zpět. Kroužek je veden proškoleným lektorem zajímajícím se o tvořivé činnosti a práci s dětmi.

BALET

Cena pololetí 2 250 Kč (školáčci For Junior) nebo 3 000 Kč (externí děti) Kroužek baletu rozšiřuje naši nabídku pohybových kroužků spojených s tancem o tu nejklasičtější a nejušlechtilejší formu. Během lekcí jsou dětem hravou a nenásilnou formou předávány základy baletního umu. Obtížnost jednotlivých cvičení a baletních prvků se v průběhu roku úměrně zvyšuje, vždy je však všechno přizpůsobeno individuální skupině, aby všichni všechno co nejlépe zvládali. Důležitou součástí výuky je baletní tyč. Děti se u ní naučí základní prvky, názvosloví a určitou posloupnost, kterou mohou očekávat i při dalších lekcích. Během lekcí jsou důkladně procvičovány jednotlivé kroky a sestavy volně v prostoru, ale také po diagonále. To má velký vliv na rozvoj koordinace a orientace, což bývá častým problémem. Závěr lekce je zakončen individuální improvizací, kdy děti samostatně tančí před ostatními jen na základě svých představ a toho, co se během dané hodiny naučily. Jedná se o velmi přínosný způsob, jak se děti vyrovnávají s určitým studem prezentace sebe samých. Lekce baletu jsou koncipovány velmi individuálně, dle vyspělosti a hlavně pohybových schopností dětí. Každý nový pohyb děti učí lépe znát své tělo a jeho možnosti. Rozvíjí jak motoriku, tak rytmiku a pomáhá dítěti lépe komunikovat ve skupině.

SPORTOVKY

Cena pololetí 1 350 Kč (školáčci For Junior) nebo 2 250 Kč (externí děti) Celkový koncept Sportovní akademie Superhrdinů je vymyšlen tak, aby si děti připadaly jako ve světě tolik oblíbených Superhrdinů. Díky plnění úkolů v jednotlivých lekcích se jimi děti postupně stávají. Za splnění každého úkolu děti dostanou razítko do své „Karty Superhrdiny“ a po dosažení určitého počtu razítek obdrží náramek odpovídající etapě v proškolení na Superhrdinu. Jednotlivé lekce jsou sestaveny z nejrůznějších pohybových her a činností vždy přiměřeně ke konkrétní věkové skupině dětí. Lektor především dbá na správné provádění jednotlivých cvičení a zajištění bezpečnosti dětí v prostoru. Nejdůležitějším prvkem jsou základní lokomoční dovednosti jako běh, skok, házení či lezení - vše nutné k rozvoji a zajištění správného tělesného vývoje dětí.

KOSTKÁČEK (LEGO)

Cena pololetí 1 350 Kč (školáčci For Junior) nebo 2 250 Kč (externí děti) LEGO milují snad všechny děti a právě pro ně je připraven náš nový kroužek „LEGOkostíci“. Kostičky LEGA se dají použít nejen jako hračka, ale také jako neobvyklý a zábavný výukový prostředek. Díky němu se děti mohou naučit mnoho nového. Naše metodická příprava tohoto kroužku je zaměřena nejen na předmatematické představy (jako je analýza, syntéza, indukce a dedukce), které jsou nutné pro pozdější zvládání matematiky, ale také na podporu a rozvoj kooperace a komunikace. Právě tyto schopnosti jsou u práce s LEGEM velmi důležité, jelikož pokaždé se děti musí dohodnout, jak budou konkrétní problémy řešit. Na hodině si děti vyzkoušejí stavění podle příběhu, vytváření různých obrazců, poznávání základních geometrických tvarů, hmatové hry, stavbu podle zadání a mnoho jiného.

TENIS

Cena tenisové lekce a tedy, celé zimní sezóny bude upřesněna trenérem na základě počtu přihlášených dětí. Letní sezóna ve skupině ve 4 dětech se v září - říjnu na našem kurtu je 120Kč a ve 2 dětech 200Kč. Velmi dlouho historii má v našich kroužcích především tenis, kvůli němuž má naše školička i vlastní minikurt a v zimě navštěvujeme halu na Rajské zahradě. Na našich lekcích se děti krok po kroku naučí základy tohoto sportu a navíc si při něm užijí spoustu zábavy. Systém výuky byl vyvinut ve spolupráci s tenisovým trenérem Martinem Tříškou a trenérkou Kateřinou Lajblovou, kteří se výrazně podíleli na přípravě jednotlivých lekcí. Kroužek je veden zkušenými tenisovými lektory se zájmem jak o tento sport, tak hlavně o malé tenisty, kterým své zkušenosti hravou formou během lekcí předají. Veškeré vybavení máme pro děti k dispozici. Každá tenisová lekce je zahájena rozehřátím – např. v podobě zábavně pojatého běhu kolem kurtu, krátkých výběhů apod. Po zahřátí následuje tenisová rozcvička s raketou a míčky. Jelikož u tenisu je velmi důležitá koordinace pohybu, nemohou chybět cvičení na procvičení právě této problematiky. Následuje samotný trénink hry a to jak na síti, tak od základní lajny. Po ukončení tréninku si děti procvičí své narůstající dovednosti formou tematicky zvolené hry a nemůže chybět ani závěrečná soutěž. Tenisové lekce u nás ve školce nekončí, ale malým tenistům se nadále věnujeme a dnes už máme několik školáků 4 tříd a nižších tříd, které od nás ze školky vzešly a v tenisu s námi dále pokračují. U dětí školou povinných nabízíme možnost vyzvednutí dětí ve škole či v družině a odvoz na trénink. Velkou oblibu a vyvrcholení našich lekcí jsou tenisové příměstské tábory, které pořádáme 2 x ročně již pět let.

Veškeré uvedené kroužky jsou pro děti od 2let věku do 6let. Velice rádi přivítáme i děti z okolí. Více informací získáte na telefonním čísle 725 738 151 nebo na forjunior@email.cz.