O nás

Nadstandardní předškolní zařízení se specializací na anglický jazyk – pro děti od 2 do 6 let.
Prostor školy umožňuje zcela samostatný provoz – dle platných hygienických norem.
Sídlíme na adrese Nademlejnská 600/1, v Praze 9 – Hloubětíně ve velikém objektu v blízkosti přírody a nově zbudované cyklistické stezky,
která vede od nás až do Pražské zoo. Máme velikou zahradu, která je moc pěkně zařízená pro malé i starší školáčky.

Speciálně sestavený program, který vychází ze zájmů a potřeb dětí i rodičů. Vzhledem k vývojovým možnostem a předpokladům předškolního
dítěte je nejvhodnější formou integrovaná výuka hrou, činnostmi, prožitkem.

Angličtina hrou:

Další hlavní vzdělávací aktivity:

 • výtvarné a pracovní činnosti, hudební činnosti, rytmika, zpěv, výuka hry na flétnu, tvořivá dramatika

 • pokusy a objevy, grafomotorika

 • příprava dětí na vstup do ZŠ, literární činnosti

 • jóga, relaxační cvičení, cvičení na gymnastických míčích

 • míčové hry, keramické vytváření

 • Ředitelkou školy je Mgr. Petra Zemanová, zpracovatel školního vzdělávacího plánu spolu s kolektivem mateřské školy.
  Vedoucí učitelkou je Vety Verawaty Zemanová. Zaměstnanci – pedagogové disponují potřebnými odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi s danou specializací a splňují
  podmínky vzdělání učitelek Mateřské školy.
  Přijímání dětí probíhá 1x ročně formou zápisu, ale i průběžně během celého roku.
  Těžištěm působení školičky For Junior je soustředěné úsilí všech zúčastněných o maximální rozvoj všech osobnostních rysů jednotlivých dětí,
  jejich hladké začlenění do okolního života, vyhledávání a rozvoj talentů za komplexního působení všech dostupných pedagogických, psychologických
  a sociálních metod s přímou účastí rodičů, zákonných zástupců a přátel školky. Mateřská škola nemá vlastní budovu, užívané prostory jsou pronajaty.
  Veškeré prostory jsou nově účelně zrekonstruovány a respektují veškeré hygienické a vzdělávací potřeby jednotlivých dětí. Ke školce patří veliká
  zahrada, která slouží k maximálnímu sportovnímu využití a pohybu dětí na čerstvém vzduchu.