Přihláška

Pokud máte zájem o to, aby vaše dítě chodilo do naší školičky, vyplňte tuto předběžnou přihlášku. Po obdržení přihlášky vás zkontaktuje ředitelka školky.

Měsíční školné je 5900 Kč a zahrnuje celodenní pitný a stravovací režim. Cena je platná pro smlouvy uzavřené do konce měsíce srpna 2016.

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození dítěte (rok, měsíc a den):

Bydliště dítěte:

Jméno a příjmení rodiče:

Bydliště rodiče (pokud je odlišné od bydliště dítěte):

Mobilní telefon rodičů:

E-mailová adresa:

Dny, na které přihlašuji svoje dítě:

Den zahájení docházky do školky:


Celodenní pitný a stravovací režim:
Celý měsíc 5x v týdnu 5900,- (pro smlouvy uzavřené do konce měsíce srpna 2016)



Měsíční školné je 8000Kč a zahrnuje celodenní pitný a stravovací

Mám zájem být informován o dalších aktivitách For Junior:

Důležité informace o zdravotním stavu mého dítěte:

Poznámka: