Denní režim

6:30

V tuto dobu se děti začínají scházet. Děti mají možnost poznávat kamarády a používat hračky a všechny učební pomůcky. Tyto děti přebírá od rodičů paní učitelka. Vítáme se podáním ruky a pozdravem. Od této chvíle probíhají během celého dopoledne hry a činnosti podle volby dětí -individuální, skupinové, společné. Jsou to hry spontánní a nebo tzv. řízené (plánované a organizované učitelkou), jejichž náplň a organizace je dána školním a třídním vzdělávacím programem naší mateřské školy.

7:00 – 9:15

Děti přecházejí do didaktických her a cílené činnosti pokračují.

8:00

Podává se ovoce a zelenina.

9:15

Děti svačí.

9:40

Připravujeme se na pobyt venku, pokud je pěkné počasí chodíme ven již dříve.

10:00 – 12:00

Pobyt venku.

12:15

Máme oběd. U oběda podporujeme samostatnost. Děti si samy nalévají polévku, chodí si pro druhé jídlo, používají příbor, uklidí si svoje místo.

12:30

Čistíme si zuby a některé děti odchází po obědě domů. Ostatní se převlékají k odpočinku a nastává oblíbená chvilka pro vyprávění či pohádku.

13:00 – 14:20

Spíme nebo odpočíváme dle individuálních potřeb. Od 13:15 hod probíhají klidné hry a činnosti nespících dětí. P. učitelky se individuálně věnují i předškolákům nebo dětem s odkladem školní docházky.

14:30

Máme připravenou odpolední svačinu. Děti jsou ve svých třídách a hrají si do 15:30 hod, poté přecházejí na zahradu.

15:00-16:30

Probíhají odpolední zájmové činnosti. Děti odchází s rodiči postupně domů. Rozcházíme se z MŠ nebo ze školní zahrady. Tento časový rozvrh je pouze rámcový. Pevně stanoveny jsou pouze doby jídla, pobytu venku a odpočinku.